Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS 
A www.oh-kartya.hu WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ
HATÁLYOS: 2023. augusztus 06. NAPJÁTÓL

Tájékoztatjuk, hogy a www.oh-kartya.hu domain alatt működő weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatával Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a Weboldalt, ha a jelen felhasználási feltételeket megismerte, és azokat maradéktalanul elfogadja!
A Weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető) a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a Weboldalon közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a Weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a már korábban létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

TARTALOM, FEJEZETEK:

 1. Általános rendelkezések
  2. A vásárlás menete, a szerződés létrejötte
  3. Kellékszavatosság, jótállás, termékszavatosság
  4. A vásárlástól való elállás joga
  5. A felelősség korlátozása
  6. Közösségi média
  7. Szerzői jog
  8. Hírlevél
  9. Panaszügyintézés
  10. Egyebek 
 1. Általános rendelkezések
  1.1. A jelen felhasználási és általános szerződési feltételek a Weboldalon történő termék rendelésre és a szolgáltatások igénybevételére vonatkoznak.
  1.2.  Az Üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: A honlap Németh Lóránd ev. és Fodor Józsa kisadózó ev. közös tulajdona (Továbbiakban Üzemeltető)
Székhely, levelezési cím: 2013, Pomáz, Babits Mihály utca 2. (nincs átvételi pont)
E-mail: info@oh-kartya.hu

Név: Németh Lóránd egyéni vállalkozó
Nyilvántartási szám: 12689480
Adószám: 65008470-1-33
Telefonszám: 06205075617

Név: Fodor Józsa kisadózó egyéni vállalkozó
Nyilvántartási szám: 36784486
Adószám: 66623942-1-30
Telefonszám: 06703176264

Szerződés nyelve: magyar, a szerződést az üzemeltető iktatja

1.3. Az Üzemeltető tárhelyszolgáltatójának adatai és elérhetőségei az alábbiak:
Cégnév: Tárhelypark Kft.
Székhelye: Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132
Elérhetőség: (06 1) 700 4140; info@tarhelypark.hu

1.4. A Weboldal megtekintésével, illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Weboldal használója között. Ön mint a Weboldal használója (a továbbiakban: Felhasználó) köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a Weboldalon vásárlást nem eszközölhet.

1.5. A Weboldal használata, valamint a Weboldal által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően használja fel.

 1. A vásárlás menete, a szerződés létrejötte
  2.1. Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Weboldalon történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a Felhasználó mint vevő és az Üzemeltető mint eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A Weboldalon közölt információk a Ptk. rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Weboldal az automatikus e-mailt követően külön e-mailben fogadja el a vásárló megrendelését, ennek hiányában a vásárló mentesül vételi ajánlati kötöttsége alól. A rendelés leadását követően küldött „visszaigazoló email” egy automatikusan küldött jelzés, az nem tekinthető a jelen pont szerinti elfogadásnak. Amennyiben ez a visszaigazoló e-mail az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
  2.2. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően az Üzemeltető által küldött azon tájékoztató e-mail kézhezvételekor jön létre, amelyben értesíti a Felhasználót a szállítás várható időpontjáról. (Ez nem a vásárlást követő pár percen belül kapott automatikus visszaigazoló e-mail, amely mindössze arról tájékoztatja a vásárlót, hogy a megrendelése technikailag rögzítve lett.) Ezen e-mailekkel a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők között kötött szerződés” jön létre a Felhasználó (mint vevő) és az Üzemeltető között.
  2.3. A megrendeléseket a Weboldal automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Weboldalon eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén megrendelésről a megrendelés azonosítójának ismeretében az Üzemeltető másolatot küld elektronikus formában.
  2.4. Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a Felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a Felhasználó közötti, a Felhasználó megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli nyilatkozattételként fogadják el.
  2.5. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti tartós adathordozón tett megerősítés követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg! Kérdése esetén lépjen kapcsolatba az Üzemeltetővel!
  2.6. A megrendelések leadása a Weboldal online felületén lehetséges. A Weboldalon tett megrendelést az Üzemeletető csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vásárló a vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul és helyesen kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Weboldal felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vásárlót terheli.
  2.7. Adatbeviteli hibák javításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására a megrendelő adatlapok kitöltésekor, a megrendelés leadását követően pedig az Üzemeltető részére küldött e-mailben van lehetőség. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell a fentiekben megjelölt email címen. A regisztrált Felhasználó a regisztrációnál megadott adatait is tudja módosítani a „Fiókom” funkción belül. A címadatok a „Címadatok módosítása”, a jelszó a „Jelszócsere”, az egyéb adatok pedig a „Fiókadatok módosítása” alfunkció alatt módosíthatóak.
  2.8. A Weboldalon böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek saját oldalán vagy annak előnézetében a „Kosárba” funkcióra klikkelve lehet az egyes termékeket megrendelni. A termék mennyisége a Kosár oldalon módosítható, törölhető. A vásárlás befejezése után a „Megrendelem” nevű gombra kattintva juthat el a kosárhoz. A Kosár oldalon látszanak a megvásárolni kívánt termékek. A „+” (plusz) és a „-” (mínusz) gombokra kattintva a termék mennyisége módosítható. A „Törlés” gombra kattintva a termék eltávolítható a kosárból. Ha a Vásárlónak már van hűségpontja, akkor a pontbeváltás résznél beválthatja az aktív hűségpontjait. Az adatok megadását követően az „Összegzés” funkció alatt a „Megrendelem” gomb megnyomásával kerül leadásra a megrendelés, ami fizetési kötelezettséget keletkeztet a vásárló oldalán.
  2.9. Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a Weboldal rendszere külön megrendelésként kezel, így előfordulhat, hogy az egymás után közvetlenül, azonos vásárlónak és címre leadott megrendelések is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Ha már leadta megrendelését, de a csomagot újabb termékekkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, így – a megrendelés státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően – még módosítható a megrendelés.
  2.10. Az oldalon feltüntettet árakat további áfa nem terheli (az Eladó a bruttó árat tünteti fel), kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. A Weboldalon feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.
  2.11. A Weboldalon szereplő termékképek valósak, a kiküldendő termékekről készültek.
  2.12. Az Üzemeltető a jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles a Felhasználó által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni.
  2.13. A Felhasználó köteles a terméket a megrendeléskor megadott címen átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint megfizetni.
  2.14. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy egyes megrendeléseket ne fogadjon el, ebben az esetben nem jön létre szerződés a Felek között. Az Üzemeltető továbbá jogosult indokolás nélkül elállni a szerződésektől e-mailben küldött üzenettel, ebben az esetben a már megfizetett vételárat haladéktalanul visszafizeti a Felhasználó részére.
  2.15. Fizetési módok
  A Webáruházban történő megrendelés során az alábbi fizetési módok lehetségesek:
  – Utánvéttel futárnak fizetve
  – Átutalással vagy banki befizetéssel; 

Banki adataink
Fodor Józsa
11600006 – 00000000 – 15681128 Erste

Németh Lóránd
10402623-71545555-52531005 K&H

Amennyiben a vevő utánvétes fizetés esetén nem veszi át a csomagot, az Eladó csak banki átutalásos előrefizetés mellett küldi azt el újra.
2.16. Átvételi módok
2.16.1. Az Üzemeltető a megrendelt termékeket a Felhasználó választása szerint futárszolgálat útján történő kiszállítással juttatja el a megadott címre vagy csomagátvételi pontra. A szállítási határidő 1-3 munkanap a megrendelés leadásától számítva.
2.16.2. Jelenleg nincsen lehetőség személyes átvételre.
2.16.3. Az Üzemeltető a visszaigazolásban megjelölt időpontra készíti el a termékeket. A Weboldal törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem felel azért, ha ezen szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén az Üzemeltető törekszik, de nem köteles a vásárlót értesíteni.
2.17. A vevő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában távollévők között kötött szerződések esetén irányadó elállási jog gyakorlására, mennyiségi kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak. Mennyiségi, illetve sérültség miatti reklamáció akkor fogadható el aggálytalanul, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.
2.18. A kiszállítás munkanaponként 8-17 óra között történik. A vásárló köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető.

 1. Kellékszavatosság, jótállás, termékszavatosság
  3.1. Pénzvisszafizetési garancia: a pénzvisszafizetési garancia tekintetében jótállást vállalunk, amely alapján a vásárló elégedetlensége esetén saját költségén visszaküldheti a terméket (elállhat a vásárlástól) és az Üzemeltető visszafizeti a vételárat (a szállítás és a visszaküldés költségét nem) a termék visszaérkezését követő 10 napon belül, a visszaérkezés feltételével. Az igényét a vásárló az Üzemeltető fenti elérhetőségére küldött e-mail üzenetben érvényesítheti. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti. A jótállás időtartama 30 nap. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. A jótállási határidő kezdete a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Amennyiben a vásárló egy termék vonatkozásában már élt a pénzvisszafizetési garanciával, azonos típusú termék későbbi rendelése esetén a pénzvisszafizetési garancia már nem illeti meg.
  3.2. Fogyasztókra irányadó kellékszavatossági szabályok:
  3.2.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával? A Felhasználó az Üzemeltető hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A hibás terméket a vásárló saját költségére vagy személyesen köteles az Üzemeltető ügyfélszolgálati címére eljuttatni. Az ügyfélszolgálat utánvétes csomagot nem vesz át! A szavatossági igény az Üzemeltetővel szemben érvényesíthető.
  3.2.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján? A vásárló – választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Üzemeltető költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.
  3.2.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét? A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a vásárló köteles figyelembe venni, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  3.3. Termékszavatosság
4.3.1. A termék hibája esetén a vásárló – választása szerint – a fenti kellékszavatossági joga helyett termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
4.3.2. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényt a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 30 belül érvényesítheti. E határidő elteltével ezen igényérvényesítési jogosultságát elvész.
4.3.3. Termékszavatossági igény kizárólag az Üzemeltetővel szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.
4.3.4. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

4.3.5. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
4.4. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a fogyasztót a kellékszavatosság és termékszavatosság alapján megillető jogosultságoktól függetlenül megilletik. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
4.5. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Weboldalat szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.

 1. A vásárlástól való elállás joga
  4.1. A Weboldal fogyasztónak minősülő (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 napon belül lehet gyakorolni.
  4.2. Nem gyakorolhatja az elállási jogát a Felhasználó az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, így különösen az egyedileg megrendelt tetoválások esetében. Nem gyakorolhatja továbbá az elállási jogát a Felhasználó a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; valamint olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
  4.3. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás az itt megjelölt feltételekkel gyakorolható.
  4.4. Elállás esetén a termék bontatlan vagy bontott állapotban érkezhet vissza Weboldalhoz. Utánvéttel visszaküldött terméket a Weboldal nem vesz át.
  4.5. A Weboldalon kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt és tiszta termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A Weboldal követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő visszaszolgáltatásából eredő kárai megtérítését.
  4.6. Elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, postai úton írásban vagy személyesen jelentheti be.
  4.7. Az idézett jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.
  4.8. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vásárló a terméket az elállásra vonatkozó jognyilatkozata közlését követő 14 napon belül köteles visszajuttatni az Üzemeltetőnek, ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az elállási jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni.
  4.9. A termék ellenértékét, valamint a szállítási költséget (ha felszámításra került) legkésőbb a termék Üzemeltetőhöz való megérkezést követő 14 napon belül utalja vissza a vásárló által megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával. Üzemeltető a vételárat a termék visszaszolgáltatásáig visszatarthatja.
  4.10. A visszaküldött termék Weboldal részére történő visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben a vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát vagy elállási jogot a fent meghatározott okokból nem közölhet, úgy a Weboldal a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.
  4.11. Amennyiben egy megrendelés több tételre vonatkozott és az elállás nem terjed ki valamennyi termékre, úgy az Üzemeltető nem téríti vissza a kiszállítás díját.
  4.12. Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken! Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szövegét itt olvashatja: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR
 2. A felelősség korlátozása
  5.1. A Weboldalon előfordulhatnak elírások, így téves ármegjelölések, a közzétett adatokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, fenntartja a jogot, hogy ilyen esetben ne fogadja el a megrendelést és ne kössön szerződést, illetőleg a szerződés megkötése esetén attól elálljon.
  5.2. Az egyes termékek színeit a Felhasználó számítógépe a valóságtól eltérően jelenítheti meg, így a színek teljes egyezőségéért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
  5.3. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.
  5.4. A Weboldal semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
  • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  • Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.
  5.5. A Weboldal nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Weboldal áruházhoz való csatlakozás, a Weboldal megtekintése miatt következett be.
  5.6. Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Weboldalon történő közzétételéből eredő károkért. Az Üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 3. Közösségi média
  6.1. Az Üzemeltető közösségi média felületein a Felhasználó köteles tartózkodni mindennemű olyan cselekménytől vagy magatartástól, amely jogellenes, bűncselekménynek vagy más jogsértésnek minősül, más Felhasználók, a Szolgáltató vagy egyéb harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, vulgáris, illetlen, gyalázkodó, erőszakos, tiltott reklámot tartalmaz, megtévesztő, jóerkölcsbe ütköző, illetve ilyennek minősülő magatartásra ösztönöz, különösen az ilyen tartalom vagy anyag Weboldalra vagy közösségi médiába történő feltöltésétől vagy továbbításától, erre vonatkozó ajánlat megtételétől vagy annak elfogadásától.
  6.2. Az Üzemeltető nem ellenőrzi az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt és tartalmat, továbbá nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a más által rendelkezésre bocsátott jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért. Amint az Üzemeltető (pl. bejelentés alapján) a fentiek ellenére mégis tudomást szerez az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti vagy a jelen ÁSZF-be ütközik, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja.
  6.3. Egyebekben az egyes közösségi média felületek vonatkozásában azok felhasználási feltételei az irányadóak.
 4. Szerzői jog
  7.1. A Weboldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, védjegy, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Weboldal üzemeltetőjét illetik meg, ezeket a jogokat az Üzemeltető fenntartja. Különösen tilos a Weboldalból letöltött tartalmat a Weboldalon történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A Weboldal szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Weboldal használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.
  7.2. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Weboldal használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.
  7.3. Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Üzemeltetőt ért érdeksérelem esetén az Üzemeltető jogosult a Felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről az Üzemeltető nem köteles értesíteni a Felhasználót.
  7.4. A Weboldal vagy annak bármely része más domainen például keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.
  7.5. Az a weboldal, amelyen a Weboldalra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Weboldal üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Weboldal valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Weboldalról. A Weboldal minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Weboldal hírnevének és érdekeinek.
 5. Hírlevél
  Üzemeltető nyilatkozik, hogy nem küld hírlevelet és ehhez nem is gyűjt és tárol adatokat.
 6. Panaszügyintézés
  9.1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím a fentiekben került megjelölésre.
  9.2. A vásárló panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be a Weboldal elérhetőségein. Nem minősül panasznak, ha a vásárló a Weboldal működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.
  9.3. A Weboldal a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Weboldal a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.
  9.4. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Weboldal – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Weboldal egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Weboldal csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Weboldal által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben fogyasztói szavatossági igény bejelentése esetében a 19/2014 (IV.29.) NGM. rendeletben előírt adatokat.
  9.5. Jogorvoslat: Fogyasztó jogosult továbbá békéltető testülethez fordulni. A Weboldal székhelye szerint illetékes Békéltető Testület. A békéltető testületek elérhetőségei és további tájékoztatás megtalálható az alábbi linken: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai
 7. Egyebek
  10.1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését bíróság érvénytelennek találja, az érvénytelenség nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét, azok továbbra is érvényesek maradnak.
  10.2. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform, amely jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/odr , a platform használatának feltételeivel együtt.
  10.3. A Weboldal használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

Információ;

A 2024. június 4-től leadott megrendeléseket 2024. június 14-től tudjuk feldolgozni. Megértésüket köszönjük